Met de Tumor-First werkwijze streven we ernaar om op een efficiënte en effectieve manier de ovariumcarcinomen die het meest gevoelig zijn voor PARP-remmers en de vrouwen met een erfelijk verhoogd risico op het ontwikkelen van ovariumcarcinoom op te sporen. Door deze werkwijze nationaal te implementeren kan er bij meer vrouwen met ovariumcarcinoom een erfelijke aanleg opgespoord worden, hetgeen consequenties kan hebben voor hun behandeling. Daarnaast kan er bij meer familieleden borst- en eierstokkanker worden voorkómen of vroegtijdig worden opgespoord. Implementatie zal leiden tot minder praktijkvariatie in Nederland.


In het figuur zijn de verschillende stappen uit de Tumor-First werkwijze weergegeven. De handelingen in deze stappen hangen sterk met elkaar samen, maar vallen onder de verantwoordelijkheid van verschillende disciplines in het behandelteam.