In het kader van het Tumor-First project is er een educatievideo ontwikkelt, ook wel kennismodule genoemd. Deze kennismodule gaat over DNA-onderzoek in tumorweefsel bij vrouwen met ovariumcarcinoom de zogenaamde Tumor-First werkwijze. 
De Tumor-First werkwijze streeft ernaar om op een efficiënte manier bij alle ovariumcarcinoom patiënten, onderzoek te doen naar pathogene varianten in kanker predispositiegenen. De uitkomst van dit onderzoek kan gevolgen hebben voor de behandeling, maar ook voor preventie of vroege opsporing van kanker bij de patiënte of haar familieleden.  

Deze kennismodule is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij genetisch onderzoek bij vrouwen met ovariumcarcinoom en is opgedeeld in 3 delen:

Deel 1 gaat in op hoe kanker ontstaat en het verschil tussen een somatische en kiembaan pathogene variant.
Deel 2 gaat dieper in op de Tumor-First werkwijze
Deel 3 geeft praktische adviezen in het bespreken van de Tumor-First test met patiënten inclusief de ervaring van een patiënte.

Hieronder vindt u een link naar de kennismodule, bedoeld voor alle betrokkenen bij de Tumor-First werkwijze.