Het moleculaire lab ontvangt het tumorweefsel samen met het aanvraagformulier van pathologie. Deze aanvraagformulieren zijn centrum specifiek. De volgende genen moeten minimaal getest worden:  BRCA1, BRCA2, RAD51C, RAD51D, PALB2 en BRIP1. De specifieke aanbevelingen over de kwaliteit van de tumor test en de verslaglegging hiervan, zijn te vinden in de leidraad.

De test vindt uitsluitend in een centrum met een vergunning voor Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) plaats. Uitslagen van de test worden opgenomen in PALGA en worden door de patholoog als addendum toegevoegd aan het lokale EPD.