Deze leidraad richt zich op de randvoorwaarden en de kwaliteit van de Tumor-First test en de verslaglegging daarvan. Voor een praktische invulling hiervan naar de dagelijkse praktijk is consensus gezocht met de betrokken professionals (KMBPers, pathologen, LSKGers en klinisch genetici).

 

Op basis van een inventarisatie onder de betrokkenen zijn aanbevelingen opgesteld. Deze aanbevelingen zijn vervolgens voorgelegd aan en bediscussieerd met KMBPers, pathologen, LSKGers en klinisch genetici. Aan de hand hiervan is deze leidraad opgesteld. In de verschillende centra kan, waar nodig, de lokale werkwijze op deze leidraad worden afgestemd. Het streven is dat met deze leidraad de kwaliteit van de tumortest in Nederland geborgd en zo uniform mogelijk is.