De patiënte wordt door de gynaecoloog, bij voorkeur voorafgaand aan de operatie, geïnformeerd over de Tumor-DNA test.


Het is belangrijk dat in het EPD wordt gedocumenteerd dat de patiënte is geïnformeerd en mondeling toestemming heeft gegeven voor een tumor DNA-test. Het is niet nodig om een schriftelijk informed Consent te laten tekenen.

Heel zelden stemt een patiënte niet in met tumor DNA-test (opt-out). Wanneer een patiënte geen toestemming geeft voor de Tumor-first test is het van belang dat dit

1) wordt gedocumenteerd in het EPD

2) wordt benoemd in de huisartsenbrief en

3) wordt aangegeven op het aanvraagformulier voor de patholoog. 

Hieronder vindt u een voorbeeld van een smartphrase m.b.t. Consent Tumor-First om te gebruiken voor verslaglegging in het EPD.

 

Smartphrase

arts/verpleegkundig specialist/physician assistant/verpleegkundige die patiënte ziet met (verdenking op) ovariumcarcinoom:

 

Patiënte werd mondeling/schriftelijk geïnformeerd over Tumor-First en heeft toestemming gegeven voor een Tumor-First test.

 

Indien er sprake is van ovariumcarcinoom wordt door de patholoog weefseldiagnostiek ingezet om te weten of het zinvol is om nader onderzoek te doen naar een erfelijke aanleg (kiembaantest). Hiervoor wordt DNA onderzocht in de tumor, een zogeheten Tumor-First Test.

 

Indien er een afwijking wordt gevonden in de tumor, zal met patiënte het advies van (een verwijzing voor) kiembaanonderzoek door middel van een bloedtest worden besproken. 


De uitslag kan gevolgen hebben voor patiënte zelf (behandelopties) en haar familieleden (erfelijkheid). Indien er geen mutatie in tumorweefsel wordt gevonden is de kans op erfelijkheid erg klein en hoeft patiënte niet verwezen te worden naar de klinische genetica, tenzij er sprake is van een belaste familieanamnese.

* Verwijschecklist familieanamnese