Voor iedere nieuwe gediagnosticeerde ovariumcarcinoom wordt standaard een tumor DNA-test aangevraagd. Indien er in het tumor DNA een pathogene variant is gevonden in één van de core genen (BRCA1, BRCA2, RAD51C, RAD51D, BRIP1 of PALB2) of de familieanamnese belast is, dient een optie voor verwijzing naar de klinisch geneticus besproken te worden met de patiënt. 

Als hulpmiddel is er een verwijscriteria checklist opgesteld waarmee de gynaecoloog kan nagaan of op basis van (familie)anamnese een verwijzing naar de klinisch geneticus noodzakelijk is.

De verwijscriteria checklist is afgestemd met de richtlijn ovariumcarcinoom.