Indien er sprake is van ovariumcarcinoom wordt door de patholoog weefseldiagnostiek ingezet om te weten of het zinvol is om nader onderzoek te doen naar een erfelijke aanleg (kiembaantest). Hiervoor wordt een Tumor-First test gedaan. 


Op het moment dat de uitslag van de tumor DNA-test besproken wordt met de patiënte, kan de gynaecoloog indien gewenst een van onderstaande uitslagbrieven uitreiken aan de patiënte. 

Er zijn verschillende 3 versies beschikbaar:

1. Patiëntenbrief: geen mutatie gevonden (word, pdf)

2. Patiëntenbrief: een mutatie gevonden, doorverwijzing naar klinisch geneticus (word, pdf)

3. Patiëntenbrief: een mutatie gevonden, kiembaan test aangevraagd door gynaecoloog (mainstreaming, UMCU) (word, pdf)