Indien er sprake is van ovariumcarcinoom wordt door de patholoog weefseldiagnostiek ingezet om te weten of het zinvol is om nader onderzoek te doen naar een erfelijke aanleg (kiembaantest). Hiervoor wordt een Tumor-First test gedaan. 


Op het moment dat de uitslag van de tumor DNA-test besproken wordt met de patiënte, kan de gynaecoloog een van onderstaande uitslagbrieven uitreiken aan de patiënte. 

Er zijn verschillende 3 versies beschikbaar:

1. Patiëntenbrief: geen mutatie gevonden (word, pdf)

2. Patiëntenbrief: een mutatie gevonden, doorverwijzing naar klinisch geneticus (word, pdf)

3. Patiëntenbrief: een mutatie gevonden, kiembaan test aangevraagd door gynaecoloog (mainstreaming, UMCU) (word, pdf)

 

 

Infographic: BRCA1/2 mutatie gevonden in tumor

Onderstaande infographic kan gebruikt worden om de uitslag van een BRCA1/2 pathogene variant in de tumor toe te lichten aan de patiënt. De infographic is ook als papieren versie als uitdeelvel (a6) op te vragen bij het projectteam.