Indien er sprake is van ovariumcarcinoom wordt door de patholoog weefseldiagnostiek ingezet om te weten of het zinvol is om nader onderzoek te doen naar een erfelijke aanleg (kiembaantest). Hiervoor wordt een tumor-DNA test gedaan. 

Het is belangrijk dat de patiënte, bij voorkeur voorafgaand aan de operatie, door de gynaecoloog kort geïnformeerd wordt over de tumor DNA-test. Indien gewenst, kan de gynaecoloog onderstaande informatiebrief hierbij uitreiken zodat de patiënte de informatie thuis rustig na kan lezen.

Deze brief kan indien gewenst aangepast worden.