Indien er sprake is van ovariumcarcinoom wordt door de patholoog weefseldiagnostiek ingezet om te weten of het zinvol is om nader onderzoek te doen naar een erfelijke aanleg (kiembaantest). Hiervoor wordt een tumor DNA-test gedaan. 

De gynaecoloog informeert de patiënte over de tumor DNA-test, bij voorkeur voorafgaand aan de operatie. 

“wanneer eierstokkanker is vastgesteld, dan wordt ook bekeken wat mogelijk de oorzaak is.     
Er zijn verschillende tools die gebruikt kunnen worden bij het informeren van de patiënte:     

 

      

Tools

 

Informatiebrief voor patiënten

Video met simulatiegesprek

Verwijzing naar patiënt pagina

                Verslaglegging in EPD

 

Het is belangrijk dat wordt vastgelegd dat de patiënte is geïnformeerd en mondeling toestemming heeft gegeven voor een tumor DNA-test. Het is niet nodig om een schriftelijk informed consent te laten tekenen. 

Heel zelden stemt een patiënte niet in met tumor DNA-test (opt-out). Wanneer een patiënt geen toestemming geeft voor de tumor DNA-test is het van belang dat dit
1) wordt gedocumenteerd in het EPD
2) wordt benoemd in de huisartsenbrief
3) wordt aangegeven op het aanvraagformulier voor standaard weefseldiagnostiek aan de patholoog

 

Voor verslaglegging in het EPD is een smartphrase opgesteld.