Op 1 augustus 2020 is het Tumor-First project gestart, een landelijk implementatieproject dat wordt gesteund door het KWF.  Dit project heeft als doel om alle nieuwe ovariumcarcinoom patiënten een tumor DNA-test aan te bieden als vooronderzoek op erfelijke aanleg voor eierstokkanker en om de effectiviteit van PARP remmers in te kunnen schatten.

Om te kunnen monitoren hoe de implementatie van de Tumor-First werkwijze in Nederland verloopt, is er gestart met een nulmeting. In deze nulmeting is met behulp van het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) het aantal nieuwe ovariumcarcinoom patiënten in 2019 en 2020 opgevraagd. Hieruit is berekend hoeveel procent van alle ovariumcarcinoom patiënten de tumor DNA-test heeft gehad. Deze data dient als start voor het monitoren van de implementatie en wordt gedeeld als spiegelinformatie met de individuele centra om te laten zien hoe de implementatie gaat.

Het project loopt tot augustus 2024, waarna de Tumor-First test in alle centra zal zijn geïmplementeerd. Gedurende deze periode zal de meting herhaald worden om de implementatie van de Tumor-First werkwijze te monitoren.