Financiële inbedding Tumor-First test

 

De tumor-DNA testen op ovariumcarcinomen worden uitgevoerd om alle patiënten met een mogelijke erfelijke aanleg te herkennen en informatie te krijgen over de verwachte effectiviteit van PARP-remmers. Patiënten met een tumor met een klinisch relevante variant in BRCA1, BRCA2, BRIP1, PALB2, RAD51C en RAD51D komen in aanmerking voor een bloed-DNA test om na te gaan of de variant ook in de kiembaan aanwezig. Alleen wanneer deze variant ook wordt gevonden in DNA uit bloed  is er sprake van een erfelijke aanleg. Dit impliceert dat ongeveer 80%  van de patiënten op basis van de tumor-DNA test niet meer in aanmerking komt voor de kiembaantest en dus niet hoeft te worden verwezen naar een afdeling klinische genetica

Deze werkwijze is voor de patiënt prettig en is efficiënt omdat blijkt dat zo meer patiënten getest worden op een erfelijke aanleg. Een belangrijke voorwaarde voor deze werkwijze is dat de kwaliteit van de tumor-DNA test voldoet aan criteria, die vanuit de genetica aan een bloed-DNA test (kiembaantest) op deze genen wordt gesteld. Bovendien moet deze werkwijze gevolgd worden onafhankelijk van het belang voor therapiekeuze. Ook is het belangrijk dat de kosten voor de behandelaar geen belemmering zijn voor het aanvragen van de tumor-DNA test.

In samenspraak met de zorgautoriteiten (NZa, ZiNL en ZN) en beroepsverenigingen (NVVP, VKGN en VKGL) is daarom besloten om deze tumor-DNA testen te declareren via een overige verrichting van de genetica. Dit weerspiegelt de  expliciete betrokkenheid van de genetische disciplines bij de kwaliteit van de tumor DNA-testen, maakt de financiering onafhankelijk van de indicatie voor therapie en borgt dat de behandelaar geen rekening krijgt van de test. De rekening wordt namelijk vanuit de samenwerkende pathologie- en genetica-afdelingen van de academische ziekenhuizen/AvL rechtstreeks naar de zorgverzekeraars gestuurd.

Voor meer informatie zie website zorginsituut.

 

Deze financiële inbedding helpt om de patiënten ook na afloop van het implementatietraject deze diagnostiek te kunnen blijven bieden.