Het Tumor-First project is onderverdeeld in 5 werkpakketten:

Werkpakket 1:
‘Barriers and facilitators’ (inclusief communicatie met andere zorgverleners) voor implementatie van Tumor-First werkwijze in de dagelijkse praktijk van gynaecologen en gynaecologische oncoloog.

Werkpakket 2:
‘Barriers and facilitators’ (inclusief kwaliteit van tumortesten) voor implementatie van gekwalificeerde tumor test en Tumor-First werkwijze in pathologie laboratoria.

Werkpakket 3:
‘Barriers and facilitators’ (inclusief pre- en post tumor-test counseling) voor implementatie van Tumor-First werkwijze in een multidisciplinair zorgtraject voor klinische genetica.

Werkpakket 4:
Implementatie en evaluatie: kennis, tools en ervaring uit werkpakket 1-3 en de pilot projecten zullen worden gebruikt om de Tumor-First workflow te implementeren.

Werkpakket 5:
Integratie in het Nederlandse zorgstelsel: de Nederlandse richtlijnen zullen worden aangepast, de workflow zal worden bewaakt door de SONCOS-evaluaties en een lange termijn oplossing voor de financiering van de Tumor-First test zal worden uitgezocht.

 

Milestones