Aan de hand van een tumor DNA-test kan bepaald worden of uw eierstokkanker mogelijk een erfelijke oorzaak heeft. DNA is uw erfelijk materiaal wat u krijgt van uw ouders en doorgeeft aan uw kinderen. DNA is opgebouwd uit veel verschillende genen. In deze genen kan een verandering zitten: een mutatie. Mutaties in sommige genen geven een verhoogd risico op eierstokkanker. Met deze tumor DNA-test wordt er onderzoek gedaan naar het DNA in de cellen van de tumor. De tumor DNA-test is een vooronderzoek om te kijken of er aanleiding is voor een erfelijkheidsonderzoek. 

 

Waarom kan een tumor DNA-test voor u belangrijk zijn?  

Met een tumor DNA-test worden mutaties opgespoord. De uitslag van de test geeft antwoord op de vraag of de tumor gevoelig is voor specifieke medicijnen (PARP-remmers), wat gevolgen kan hebben voor de behandeling. Daarnaast wordt met de tumor DNA-test bepaald of er aanwijzingen zijn voor een hoog risico op erfelijke eierstokkanker.

 

Hoe gaat de tumor DNA-test in zijn werk?

De test wordt gedaan op tumorweefsel dat is afgenomen, bijvoorbeeld tijdens een biopt of operatie. Het tumormateriaal wordt naar het laboratorium gestuurd en enkele weken later is de uitslag van de tumor DNA-test bekend. Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslag van de DNA-test, dit kan zowel tijdens een gesprek op de polikliniek als telefonisch zijn. Mensen bij wie een mutatie en dus een hoog risico op erfelijke eierstokkanker wordt gevonden, worden doorverwezen naar een erfelijkheidsarts (klinisch geneticus) voor verder onderzoek.

 

 

 

 

Informatievideo test op eierstokkankerweefsel. Bron: Cancer genetics Radboudumc

Wat zijn mogelijke gevolgen voor uw familie?

Als er een verandering is gevonden in het tumorweefsel, kan dat een aanwijzing zijn voor een verhoogd risico op eierstokkanker bij uw familieleden. Om zeker te weten of het om een erfelijke vorm van eierstokkanker gaat, is een extra DNA-test in bloed nodig. Als de mutatie ook in het bloed wordt gevonden is er sprake van een erfelijke mutatie. Uw familieleden kunnen dan, net als u, een mutatie hebben in bijvoorbeeld het BRCA-gen en een verhoogd risico hebben op het krijgen van bepaalde vormen van kanker. De klinisch geneticus (erfelijkheidsdokter) zal u hierover meer vertellen.

Ervaring patiënte

In onderstaande video ziet u een voorbeeld gesprek met een gynaecoloog en patiënte waarin de tumor DNA-test wordt besproken. Daarnaast is er een interview met een patiënte die haar ervaring deelt over de tumor DNA-test.